tacisaglar022 tacisaglar086 tacisaglar017 tacisaglar046 tacisaglar014

Graveyard of the Atlantic : North Carolina Wrecks

Posted: September 17th, 2008 | Author: admin | Filed under: Wrecks | Tags: | 143 Comments »

The U-352
The U-352 is a German Type VIIc U-Boat, 218 ft. long. It was sunk May 9, 1942, by depth charges from the US Coast Guard Cutter Icarus. Some of the U-352s crew were rescued by the Icarus and interned as POWs until the end of WWII.The U-352 now lies on the bottom of the Atlantic Ocean, about 25 miles from Beaufort Inlet, North Carolina. It is 115 ft. deep and sits on the bottom with a heavy list to starboard.


At first glance the U-352 seemed relatively intact, closer inpection reveals that every object that could possibly be removed has been. Deck guns, hatch covers, etc… have long ago been stripped away from it.The long boat ride to this wreck is somewhat offset by the warm clarity of the Gulf Stream waters so far from the coast.

The Papoose
The Papoose was a 412 ft. long oil and gasoline tanker. It was sunk March 18, 1942 by torpedos from the German U-boat U-124.

It now lies upside down on the bottom, 130 ft. deep.
This wreck is more than 30 miles (10 hour round trip boat ride!) from the North Carolina coast, and well into the Gulf Stream. It’s inverted hull is heavily encrusted with reef life, but the most interesting parts of the wreck are either crushed under the hull or require deep penetration dives to explore.

For more info please visit www.thunderstruckobservatory.com/ships.html
Galapagos'ta Dalış

Posted: September 18th, 2008 | Author: admin | Filed under: Videolar, Videos | Tags: , | No Comments »
Manta Rays

Posted: September 17th, 2008 | Author: admin | Filed under: Videolar, Videos | Tags: , | No Comments »
DALIŞTA MESAFE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

Posted: May 19th, 2016 | Author: admin | Filed under: Uncategorized | No Comments »

MESAFE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ: Sualtında gidilmek istenen rotanın
uygulanabilmesi için, doğrultu üzerinde gidilmek istenen mesafenin de ölçülmesi şarttır.
Aksi takdirde, doğru yön ama farklı noktalarda sonlandırılacak bir dalış için doğru
navigasyondan söz etmek imkansız olacaktır. Sualtında mesafe ölçümü, dalış ortamının
şartlarına ve eldeki malzemelere göre farklı teknikler kullanılarak yapılabilir. Sıklıkla
kullanılan mesafe ölçüm tekniklerinin, değişen ortam şartlarına bağlı olarak bir takım
avantaj ve dezavantajları oluşabilir.
a. Süre: Dalış ortamının akıntılı olmadığı, sabit hızla ilerlenebilen dalışlarda rotanın
belirli parçalarını belirlenmiş sürelerde geçebilme esasına dayanır. Örneğin belirli bir
süre bir yöne gidildikten sonra, aynı sürede eşit mesafenin tekrar gidilebilmesi gibi.
b. Hava Tüketimi: Rota üzerinde yapılan dalış planlamasında, eş parçalardan
oluşan rotanın her parçası için hava paylaştırılır. Hava tüketimi hesabı yapılırken,
güvenlik havası olan 50 bar’lık bölümün de unutulmaması gerekir. Bu tekniğin dikkat
edilecek noktalarında biri de dalış süresince aynı derinlikte kalınmasının veya derinlik
farkının dalış planlamasında hesaba katılmasının gerekliliğidir.
c. Palet Sayımı: Sabit hızda ve akıntısız suda belirli bir mesafeyi kat etmek için
gereken palet vuruş sayısı hesaplanarak gidilecek mesafe ölçülebilir. Bir palet çevrimi,
bir ayağın vuruşu ile alınan mesafedir. Böylece aynı ayağın aynı pozisyonuna gelinceye
kadar aldığı mesafeye bir palet çevrimi denir. Palet çevrimi sayılarak gidilen mesafe
ölçülebilir niteliklidir; ancak bu yöntem sadece akıntısız sularda ve dalış adaptasyonu
yüksek dalıcılar tarafından kullanılmalıdır. Eğitim sırasında uzunluğu bilinen bir ip
kullanılarak sualtında belli mesafenin kaç palet darbesi ile alındığı bir kaç kez ölçülerek
ortalaması alınırsa o kişi için bir palet çevrimin alacağı ortalama mesafe hesaplanmış
olacaktır.