tacisaglar084 tacisaglar086 tacisaglar017 tacisaglar014 tacisaglar090

İlk Adım

Posted: September 17th, 2008 | Author: admin | Filed under: Dalış Bilgileri | Tags: | No Comments »

Scuba’ya İlk Adım

Sitemizin bu bölümünü sportif dalışa merak duyan, nereden başlasam diye düşünen tüm kişiler için hazırladık. Her ne kadar gün geçtikçe yaygınlaşsa da, gerek büyük şehirlerde yaşayan kişilerin yaşamın yoğun temposu içinde vakit bulamamaları, gerekse tatil yörelerinde bulunan dalış merkezlerinin tanıtımının yeterli olarak yapılamaması nedeniyle birçok kişi için dalış sadece uzaktan imrenilerek bakılan bir spor olarak kalmaktadır. Öncelikle insanların aklını kurcalayan bir takım soru ve mitlere açıklık getirmek gerektiğini düşünüyoruz.

“Kimler dalabilir?” Aslında bu sorunun cevabı çok açık, 10 yaşından büyük, nefes almayı becerebilen, sağlıklı (veya doktor raporu ile dalış yapmasına engel teşkil etmeyecek şekilde özürlü kişiler) ve dalış sporuna ilgi duyan her kişi dalış sporuyla uğraşmaya adaydır.

“Çok iyi bir yüzücü değilim, dalabilir miyim?” Tabii ki yüzmeyi yeterli düzeyde bilmek dalış sporuna başlamak için bir gerekliliktir ama dalış yapmak isteyen kimsenin mükemmel bir yüzücü olması gibi bir zorunluluk yoktur. Yüzmenin ardında yatan mantık suyun yüzeyinde kalmak ve bunu sağlamak için hareket etmek, dalış sporunun ardında yatan mantık ise suya batıp mümkün olduğunca az hareket etmek ve su üzerinde yardım almaksızın durabilmektir.

“Dalgıçlar tehlikeli gaz karışımları solurlar mı?” Sportif dalış yapan kişiler hepimizin soluduğu havayı solurlar, düşünülenin aksine soludukları ne teklikeli gaz karışımları, ne de saf oksijendir,sadece sıkıştırılmış ve nemi alınmış havadır.

“En çok kaç metreye dalınır?” Sportif dalış yapan kişiler için mutlak limit 40 metredir. Bunun anlamı her dalışta 40 metre derinliğe inilmesi değil, dalınabilecek en büyük derinliğin 40 metre olmasıdır. Yapılacak dalışlar kişilerin sertifikalarının limitleri ve dalış tecrübeleriyle bağlantılı olarak en fazla bu limit aşılmadan yapılabilir.

“Hava tüpü ne kadar dayanır?” Kullanılan hava tüpleri için bir dayanma süresi yoktur, aynı doluluktaki tüpü kimi dalgıç 45 dakikada, kimi dalgıç ise 1 saat 20 dakikada tüketebilir. Bu zamanla ve deneyimin artmasıyla edinilecek bir beceridir.

Dalış mitleri olarak da adlandırabileceğimiz bu sorulara daha yüzlercesini ekleyebiliriz, önemli olan sizin kendinizi dalışa hazır hissetmeniz ve dalış kurallarına uyduğunuz sürece sportif amaçlı dalışın sokakta yürümekten daha fazla tehlikeli olmayacağı bilinciyle artık hayallerinizde yaşattığınız bu dünya’ya ilk adımınızı atmanızdır.
Diving Equipment – Diving Suit

Posted: May 12th, 2008 | Author: admin | Filed under: Basic Scubadiving Skills, Diving Equipment, Introduction to Scuba Diivng | Tags: , , | Comments Off

Diving Suits are one of the basic scubadiving equipments. The general purpose of these suits, which are made of a material called neopren, is to protect the divers from external effects and help them keep their body temperature. In general there are two types of diving suits, wet suits and dry suits. Wet suits are the ones that are used in recreational scuba diving. Dry suits are used in cold seas and cold seasons, generally in industrial dives.The main point in choosing a diving suit is to choose the one that fits the body of the diver. The hats and shoes are also can be considered as a part of the diving suit and will help the diver keep his body temperature and maintain protection from external effects.
Diving Equipment – Air Tank & Regulator

Posted: May 12th, 2008 | Author: admin | Filed under: Basic Scubadiving Skills, Diving Equipment, Equipments, Introduction to Scuba Diivng, Scubadiving Skills | Tags: , , | Comments Off

Air Tank     :   These tanks are generally made up of steel and keep the dry air that divers breath underwater.

Regulator     :   Regulators are equipments that regulate the air pressure in air tanks and help divers to breath with a pressure that is balanced with the pressure of the dept they are diving.
DALIŞTA MESAFE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

Posted: May 19th, 2016 | Author: admin | Filed under: Uncategorized | No Comments »

MESAFE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ: Sualtında gidilmek istenen rotanın
uygulanabilmesi için, doğrultu üzerinde gidilmek istenen mesafenin de ölçülmesi şarttır.
Aksi takdirde, doğru yön ama farklı noktalarda sonlandırılacak bir dalış için doğru
navigasyondan söz etmek imkansız olacaktır. Sualtında mesafe ölçümü, dalış ortamının
şartlarına ve eldeki malzemelere göre farklı teknikler kullanılarak yapılabilir. Sıklıkla
kullanılan mesafe ölçüm tekniklerinin, değişen ortam şartlarına bağlı olarak bir takım
avantaj ve dezavantajları oluşabilir.
a. Süre: Dalış ortamının akıntılı olmadığı, sabit hızla ilerlenebilen dalışlarda rotanın
belirli parçalarını belirlenmiş sürelerde geçebilme esasına dayanır. Örneğin belirli bir
süre bir yöne gidildikten sonra, aynı sürede eşit mesafenin tekrar gidilebilmesi gibi.
b. Hava Tüketimi: Rota üzerinde yapılan dalış planlamasında, eş parçalardan
oluşan rotanın her parçası için hava paylaştırılır. Hava tüketimi hesabı yapılırken,
güvenlik havası olan 50 bar’lık bölümün de unutulmaması gerekir. Bu tekniğin dikkat
edilecek noktalarında biri de dalış süresince aynı derinlikte kalınmasının veya derinlik
farkının dalış planlamasında hesaba katılmasının gerekliliğidir.
c. Palet Sayımı: Sabit hızda ve akıntısız suda belirli bir mesafeyi kat etmek için
gereken palet vuruş sayısı hesaplanarak gidilecek mesafe ölçülebilir. Bir palet çevrimi,
bir ayağın vuruşu ile alınan mesafedir. Böylece aynı ayağın aynı pozisyonuna gelinceye
kadar aldığı mesafeye bir palet çevrimi denir. Palet çevrimi sayılarak gidilen mesafe
ölçülebilir niteliklidir; ancak bu yöntem sadece akıntısız sularda ve dalış adaptasyonu
yüksek dalıcılar tarafından kullanılmalıdır. Eğitim sırasında uzunluğu bilinen bir ip
kullanılarak sualtında belli mesafenin kaç palet darbesi ile alındığı bir kaç kez ölçülerek
ortalaması alınırsa o kişi için bir palet çevrimin alacağı ortalama mesafe hesaplanmış
olacaktır.