tacisaglar022 tacisaglar014 tacisaglar090 tacisaglar084 tacisaglar044_wp1280

Sudafed & Diving

Posted: September 17th, 2008 | Author: admin | Filed under: Health, Health & Diving | Tags: , , | No Comments »

Question :
Are you aware of any ramifications from the use of Sudafed (or any other decongestants) used in conjunction with diving? I am frequent sufferer of congested sinuses and they almost ruined my first dives. The squeezes nearly killed me.

Answer :
Sinus congestion to the extent that you describe suggests that you might have some correctable nasopharyngeal problem that could benefit from a visit to a good ENT doctor. (Nasal septal deviation, polyps, tumors, etc).
Sudafed can be a great help to the diver especially when taken in the sustained release tablet form so that there will be no ‘rebound congestion’.
Sudafed is ‘pseudoephedrine’ and increases the heart rate and metabolic rate. Because of this it should not be used in nitrox diving due to the increased risk of O2 toxicity and seizures underwater.
You can find detailed upto date information about diving and health, in the official website of scubadoc. (http://www.scuba-doc.com )
Dos, and Don'ts of Scuba diving

Posted: September 11th, 2008 | Author: admin | Filed under: Basic Scubadiving Skills, Scubadiving Skills | Tags: , | Comments Off
 • Do not hold your breath underwater, just breath normally as if you are on the surface.
 • Always keep youself fit physically.
 • Do not dive if you are using drugs and/or alcohol .
 • Regularly practice the necessary skills for diving.
 • If you do not dive regularly, get back to your diving book and read the necessary articles.
 • Learn the necessary information about your dive site before your dive .
 • If the water and weather conditions are worse at the diving point, cancel your dive or dive in another suitable location.
 • Do not dive beyond the limitations of your certificate.
 • Check your dive equipment before your dives and never dive with old and unsitable equipment.
 • Do not leave your buddy. (Your buddy is your nearest alternative air supply underwater and you guard against situations).
 • Listen to the breefings before the dives.
 • Talk to your buddy about the details of the dive before the dive and discuss your emergency plan in detail.
 • Learn how to use the diving tables.
 • Obey the diving limitations of your dive tables and make all your dives non-decompression dives.
 • Check your dept and dive time regularly underwater.
 • Fasten your weight belt in a way that can be opened with your right hand.
 • Check your buddy before the dives.İlk Adım

Posted: September 17th, 2008 | Author: admin | Filed under: Dalış Bilgileri | Tags: | No Comments »

Scuba’ya İlk Adım

Sitemizin bu bölümünü sportif dalışa merak duyan, nereden başlasam diye düşünen tüm kişiler için hazırladık. Her ne kadar gün geçtikçe yaygınlaşsa da, gerek büyük şehirlerde yaşayan kişilerin yaşamın yoğun temposu içinde vakit bulamamaları, gerekse tatil yörelerinde bulunan dalış merkezlerinin tanıtımının yeterli olarak yapılamaması nedeniyle birçok kişi için dalış sadece uzaktan imrenilerek bakılan bir spor olarak kalmaktadır. Öncelikle insanların aklını kurcalayan bir takım soru ve mitlere açıklık getirmek gerektiğini düşünüyoruz.

“Kimler dalabilir?” Aslında bu sorunun cevabı çok açık, 10 yaşından büyük, nefes almayı becerebilen, sağlıklı (veya doktor raporu ile dalış yapmasına engel teşkil etmeyecek şekilde özürlü kişiler) ve dalış sporuna ilgi duyan her kişi dalış sporuyla uğraşmaya adaydır.

“Çok iyi bir yüzücü değilim, dalabilir miyim?” Tabii ki yüzmeyi yeterli düzeyde bilmek dalış sporuna başlamak için bir gerekliliktir ama dalış yapmak isteyen kimsenin mükemmel bir yüzücü olması gibi bir zorunluluk yoktur. Yüzmenin ardında yatan mantık suyun yüzeyinde kalmak ve bunu sağlamak için hareket etmek, dalış sporunun ardında yatan mantık ise suya batıp mümkün olduğunca az hareket etmek ve su üzerinde yardım almaksızın durabilmektir.

“Dalgıçlar tehlikeli gaz karışımları solurlar mı?” Sportif dalış yapan kişiler hepimizin soluduğu havayı solurlar, düşünülenin aksine soludukları ne teklikeli gaz karışımları, ne de saf oksijendir,sadece sıkıştırılmış ve nemi alınmış havadır.

“En çok kaç metreye dalınır?” Sportif dalış yapan kişiler için mutlak limit 40 metredir. Bunun anlamı her dalışta 40 metre derinliğe inilmesi değil, dalınabilecek en büyük derinliğin 40 metre olmasıdır. Yapılacak dalışlar kişilerin sertifikalarının limitleri ve dalış tecrübeleriyle bağlantılı olarak en fazla bu limit aşılmadan yapılabilir.

“Hava tüpü ne kadar dayanır?” Kullanılan hava tüpleri için bir dayanma süresi yoktur, aynı doluluktaki tüpü kimi dalgıç 45 dakikada, kimi dalgıç ise 1 saat 20 dakikada tüketebilir. Bu zamanla ve deneyimin artmasıyla edinilecek bir beceridir.

Dalış mitleri olarak da adlandırabileceğimiz bu sorulara daha yüzlercesini ekleyebiliriz, önemli olan sizin kendinizi dalışa hazır hissetmeniz ve dalış kurallarına uyduğunuz sürece sportif amaçlı dalışın sokakta yürümekten daha fazla tehlikeli olmayacağı bilinciyle artık hayallerinizde yaşattığınız bu dünya’ya ilk adımınızı atmanızdır.
DALIŞTA MESAFE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

Posted: May 19th, 2016 | Author: admin | Filed under: Uncategorized | No Comments »

MESAFE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ: Sualtında gidilmek istenen rotanın
uygulanabilmesi için, doğrultu üzerinde gidilmek istenen mesafenin de ölçülmesi şarttır.
Aksi takdirde, doğru yön ama farklı noktalarda sonlandırılacak bir dalış için doğru
navigasyondan söz etmek imkansız olacaktır. Sualtında mesafe ölçümü, dalış ortamının
şartlarına ve eldeki malzemelere göre farklı teknikler kullanılarak yapılabilir. Sıklıkla
kullanılan mesafe ölçüm tekniklerinin, değişen ortam şartlarına bağlı olarak bir takım
avantaj ve dezavantajları oluşabilir.
a. Süre: Dalış ortamının akıntılı olmadığı, sabit hızla ilerlenebilen dalışlarda rotanın
belirli parçalarını belirlenmiş sürelerde geçebilme esasına dayanır. Örneğin belirli bir
süre bir yöne gidildikten sonra, aynı sürede eşit mesafenin tekrar gidilebilmesi gibi.
b. Hava Tüketimi: Rota üzerinde yapılan dalış planlamasında, eş parçalardan
oluşan rotanın her parçası için hava paylaştırılır. Hava tüketimi hesabı yapılırken,
güvenlik havası olan 50 bar’lık bölümün de unutulmaması gerekir. Bu tekniğin dikkat
edilecek noktalarında biri de dalış süresince aynı derinlikte kalınmasının veya derinlik
farkının dalış planlamasında hesaba katılmasının gerekliliğidir.
c. Palet Sayımı: Sabit hızda ve akıntısız suda belirli bir mesafeyi kat etmek için
gereken palet vuruş sayısı hesaplanarak gidilecek mesafe ölçülebilir. Bir palet çevrimi,
bir ayağın vuruşu ile alınan mesafedir. Böylece aynı ayağın aynı pozisyonuna gelinceye
kadar aldığı mesafeye bir palet çevrimi denir. Palet çevrimi sayılarak gidilen mesafe
ölçülebilir niteliklidir; ancak bu yöntem sadece akıntısız sularda ve dalış adaptasyonu
yüksek dalıcılar tarafından kullanılmalıdır. Eğitim sırasında uzunluğu bilinen bir ip
kullanılarak sualtında belli mesafenin kaç palet darbesi ile alındığı bir kaç kez ölçülerek
ortalaması alınırsa o kişi için bir palet çevrimin alacağı ortalama mesafe hesaplanmış
olacaktır.