tacisaglar044_wp1280 tacisaglar014 tacisaglar007 tacisaglar004a_1280 tacisaglar090

Florida Diving

Posted: September 17th, 2008 | Author: admin | Filed under: Videolar, Videos | Tags: , | No Comments »
Diving Equipment – BCD (Bouyancy Compensator Device)

Posted: May 12th, 2008 | Author: admin | Filed under: Basic Scubadiving Skills, Diving Equipment, Introduction to Scuba Diivng | Tags: , , | Comments Off

The bouyancy Compensatory Device, which is generally referred to as BC, is one of the key equipments in diving. It helps divers to maintain a neutral bouyancy underwater, and a positive bouyancy on the surface. As all the vital diving equipments are attached to BC’s, the divers have to use the exact size that fit them and have to check carefully before diving. The main concentration of the diving education is on using the BC efficiently.
Diving Preparations

Posted: September 12th, 2008 | Author: admin | Filed under: Basic Scubadiving Skills, Scubadiving Skills | Tags: , | Comments Off

That part of our site is designed to help you during your preparations before diving trips.

Before Leaving Home !!!

 • Check the weather
 • Prepare all diving equipment
 • Minimize the usage of caffein and alcohol
 • Do not eat too much
 • Make your diving plans with your group
 • Maintain all emergency numbers and necessary information about the site that you are planning to dive.

Diving Equipment

 • Regulator
 • Air Tank
 • Mask
 • Snorkel
 • BCD
 • Fins
 • Compass
 • Watch
 • Torch
 • Diving Tables
 • Knife
 • Diving Suits
 • Gloves
 • First Aid Kit
 • Weights
 • Diving Computer

Supplemantary Equipment

 • Diving Certificate
 • Local Permission
 • Diving Logbook
 • Towels
 • Sun tan lotion
 • Batteries
 • Small Equipment bagDALIŞTA MESAFE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

Posted: May 19th, 2016 | Author: admin | Filed under: Uncategorized | No Comments »

MESAFE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ: Sualtında gidilmek istenen rotanın
uygulanabilmesi için, doğrultu üzerinde gidilmek istenen mesafenin de ölçülmesi şarttır.
Aksi takdirde, doğru yön ama farklı noktalarda sonlandırılacak bir dalış için doğru
navigasyondan söz etmek imkansız olacaktır. Sualtında mesafe ölçümü, dalış ortamının
şartlarına ve eldeki malzemelere göre farklı teknikler kullanılarak yapılabilir. Sıklıkla
kullanılan mesafe ölçüm tekniklerinin, değişen ortam şartlarına bağlı olarak bir takım
avantaj ve dezavantajları oluşabilir.
a. Süre: Dalış ortamının akıntılı olmadığı, sabit hızla ilerlenebilen dalışlarda rotanın
belirli parçalarını belirlenmiş sürelerde geçebilme esasına dayanır. Örneğin belirli bir
süre bir yöne gidildikten sonra, aynı sürede eşit mesafenin tekrar gidilebilmesi gibi.
b. Hava Tüketimi: Rota üzerinde yapılan dalış planlamasında, eş parçalardan
oluşan rotanın her parçası için hava paylaştırılır. Hava tüketimi hesabı yapılırken,
güvenlik havası olan 50 bar’lık bölümün de unutulmaması gerekir. Bu tekniğin dikkat
edilecek noktalarında biri de dalış süresince aynı derinlikte kalınmasının veya derinlik
farkının dalış planlamasında hesaba katılmasının gerekliliğidir.
c. Palet Sayımı: Sabit hızda ve akıntısız suda belirli bir mesafeyi kat etmek için
gereken palet vuruş sayısı hesaplanarak gidilecek mesafe ölçülebilir. Bir palet çevrimi,
bir ayağın vuruşu ile alınan mesafedir. Böylece aynı ayağın aynı pozisyonuna gelinceye
kadar aldığı mesafeye bir palet çevrimi denir. Palet çevrimi sayılarak gidilen mesafe
ölçülebilir niteliklidir; ancak bu yöntem sadece akıntısız sularda ve dalış adaptasyonu
yüksek dalıcılar tarafından kullanılmalıdır. Eğitim sırasında uzunluğu bilinen bir ip
kullanılarak sualtında belli mesafenin kaç palet darbesi ile alındığı bir kaç kez ölçülerek
ortalaması alınırsa o kişi için bir palet çevrimin alacağı ortalama mesafe hesaplanmış
olacaktır.