tacisaglar086 tacisaglar005 tacisaglar014 tacisaglar048 tacisaglar003

BCD Bakimi – BCD Maintenance

Posted: September 17th, 2008 | Author: admin | Filed under: Dalış Bilgileri, Dalış Ekipmanları, Equipments, Videolar, Videos | Tags: , , , , , | 151 Comments »
Dalış Süresince Pusulanın Kullanımı

Posted: May 19th, 2016 | Author: admin | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Dalış Süresince Pusulanın Kullanımı
Sualtında kullanılacak pusulanın iğnesi, pusula hafifçe eğik tutulduğunda da
hareket edebilecek hassasiyette olmalıdır. Karadakine kıyasla zor da olsa, sualtında
pusulayı deniz yüzeyine paralel tutmaya özen göstermek gerekir. Eğer deniz yüzeyine
paralel tutulmayacak olursa, pusula iğnesi, pusulanın camına sürtünerek hareketsiz hale
gelebilir. Bu olay pusula kilitlenmesi olarak da bilinir ve navigasyon için yapılacak tüm
okuma ve dönüşlerin hatalı olacağı anlamına gelir.
Hareket doğrultusu referans çizgisi ile belirlenir. Referans çizgisi ile ölçüm
yapılırken, hareket doğrultusuna veya ölçmek istenen başka bir doğrultuya referans
çizgisi ile ya da pusula üzerine oynar kadrana yerleştirilmiş nişan almaya yarayan gez
ve arpacık ile nişan alınır. Bu sırada pusulanın size bakan yanındaki küçük pencereden
görünen veya yukarıdan bakıldığında referans çizgisinin size yakın ucuyla kesişen açı
değeri nişan aldığınız yönün açısı olur.
PUSULANIN TUTULUŞU: Pusula kullanımı sırasında referans çizgisi ile vücut
ekseninin çakışması gerekir. Bunun için, eğer pusulanız kola takılıyorsa, takılı olduğu
kolun parmakları ile diğer kolu dirseğinin üst kısmından tutmanız, bu sırada pusula
takılmayan kolu da gergin bir şekilde ileri uzatmanız gerekir. Eğer konsola takılan bir
pusula kullanılıyorsa, konsol iki elle tutulmalı ve dirsekler vücuda paralel şekilde
kilitlenmelidir.
Florida Diving

Posted: September 17th, 2008 | Author: admin | Filed under: Videolar, Videos | Tags: , | No Comments »
DALIŞTA MESAFE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

Posted: May 19th, 2016 | Author: admin | Filed under: Uncategorized | No Comments »

MESAFE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ: Sualtında gidilmek istenen rotanın
uygulanabilmesi için, doğrultu üzerinde gidilmek istenen mesafenin de ölçülmesi şarttır.
Aksi takdirde, doğru yön ama farklı noktalarda sonlandırılacak bir dalış için doğru
navigasyondan söz etmek imkansız olacaktır. Sualtında mesafe ölçümü, dalış ortamının
şartlarına ve eldeki malzemelere göre farklı teknikler kullanılarak yapılabilir. Sıklıkla
kullanılan mesafe ölçüm tekniklerinin, değişen ortam şartlarına bağlı olarak bir takım
avantaj ve dezavantajları oluşabilir.
a. Süre: Dalış ortamının akıntılı olmadığı, sabit hızla ilerlenebilen dalışlarda rotanın
belirli parçalarını belirlenmiş sürelerde geçebilme esasına dayanır. Örneğin belirli bir
süre bir yöne gidildikten sonra, aynı sürede eşit mesafenin tekrar gidilebilmesi gibi.
b. Hava Tüketimi: Rota üzerinde yapılan dalış planlamasında, eş parçalardan
oluşan rotanın her parçası için hava paylaştırılır. Hava tüketimi hesabı yapılırken,
güvenlik havası olan 50 bar’lık bölümün de unutulmaması gerekir. Bu tekniğin dikkat
edilecek noktalarında biri de dalış süresince aynı derinlikte kalınmasının veya derinlik
farkının dalış planlamasında hesaba katılmasının gerekliliğidir.
c. Palet Sayımı: Sabit hızda ve akıntısız suda belirli bir mesafeyi kat etmek için
gereken palet vuruş sayısı hesaplanarak gidilecek mesafe ölçülebilir. Bir palet çevrimi,
bir ayağın vuruşu ile alınan mesafedir. Böylece aynı ayağın aynı pozisyonuna gelinceye
kadar aldığı mesafeye bir palet çevrimi denir. Palet çevrimi sayılarak gidilen mesafe
ölçülebilir niteliklidir; ancak bu yöntem sadece akıntısız sularda ve dalış adaptasyonu
yüksek dalıcılar tarafından kullanılmalıdır. Eğitim sırasında uzunluğu bilinen bir ip
kullanılarak sualtında belli mesafenin kaç palet darbesi ile alındığı bir kaç kez ölçülerek
ortalaması alınırsa o kişi için bir palet çevrimin alacağı ortalama mesafe hesaplanmış
olacaktır.