tacisaglar044_wp1280 tacisaglar014 tacisaglar048 tacisaglar022 tacisaglar090

Ian Skipworth

Posted: September 18th, 2008 | Author: admin | Filed under: Galeriler, Galleries | Tags: , | No Comments »
Diving Stress & Panic

Posted: September 17th, 2008 | Author: admin | Filed under: Health, Health & Diving | Tags: , , | No Comments »

Question :
I want to thank you for your very informative dive website. It is the psychological portion that interests me the most.

I am a relatively healthy 26 year old female of above-average intelligence, with a strong desire to dive, but for some reason, I just cannot get past a terrible fear that my mask will be kicked off or that my regulator will slip out and I will panic and be unable to retrieve it.

As I live in Micronesia, specifically Truk, this is a huge problem for me. I have begun 3 different certification classes, and quit each one immediately following the first module of water practice.

Would you have any suggestions as to where I could find information that would assist me in overcoming this fear? I would greatly appreciate any bit of info you could pass along.

Answer :
There is a book that may be helpful called ‘Stress and Performance in Diving’ by Bachrach and Egstrom. This was written some time ago but it has been used by quite number of individuals who have difficulty with the stresses of diving. It is available through Best Publishing Company at 2355 North Steves Blvd. PO Box 30100 In Flagstaff, Ariz. 86003-0100. Fax 520 526 0370. The ISBN number is 0-941332-06-3 and it may be available through the library.

Developing a training progression to specifically deal with your anxiety problems. Progressive exposure to snorkeling skills with the mask, fins, snorkel and BC may need to precede your scuba training. Reaching a comfort level while progressing with each level of skill before getting into the next level is very important. Many current basic scuba classes do not take the time to deal with the progressive acquisition of fundamental skills.

You can find detailed upto date information about diving and health, in the official website of scubadoc. (http://www.scuba-doc.com )
Roatan Scubadiving

Posted: September 17th, 2008 | Author: admin | Filed under: Videolar, Videos | Tags: , | No Comments »
DALIŞTA MESAFE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

Posted: May 19th, 2016 | Author: admin | Filed under: Uncategorized | No Comments »

MESAFE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ: Sualtında gidilmek istenen rotanın
uygulanabilmesi için, doğrultu üzerinde gidilmek istenen mesafenin de ölçülmesi şarttır.
Aksi takdirde, doğru yön ama farklı noktalarda sonlandırılacak bir dalış için doğru
navigasyondan söz etmek imkansız olacaktır. Sualtında mesafe ölçümü, dalış ortamının
şartlarına ve eldeki malzemelere göre farklı teknikler kullanılarak yapılabilir. Sıklıkla
kullanılan mesafe ölçüm tekniklerinin, değişen ortam şartlarına bağlı olarak bir takım
avantaj ve dezavantajları oluşabilir.
a. Süre: Dalış ortamının akıntılı olmadığı, sabit hızla ilerlenebilen dalışlarda rotanın
belirli parçalarını belirlenmiş sürelerde geçebilme esasına dayanır. Örneğin belirli bir
süre bir yöne gidildikten sonra, aynı sürede eşit mesafenin tekrar gidilebilmesi gibi.
b. Hava Tüketimi: Rota üzerinde yapılan dalış planlamasında, eş parçalardan
oluşan rotanın her parçası için hava paylaştırılır. Hava tüketimi hesabı yapılırken,
güvenlik havası olan 50 bar’lık bölümün de unutulmaması gerekir. Bu tekniğin dikkat
edilecek noktalarında biri de dalış süresince aynı derinlikte kalınmasının veya derinlik
farkının dalış planlamasında hesaba katılmasının gerekliliğidir.
c. Palet Sayımı: Sabit hızda ve akıntısız suda belirli bir mesafeyi kat etmek için
gereken palet vuruş sayısı hesaplanarak gidilecek mesafe ölçülebilir. Bir palet çevrimi,
bir ayağın vuruşu ile alınan mesafedir. Böylece aynı ayağın aynı pozisyonuna gelinceye
kadar aldığı mesafeye bir palet çevrimi denir. Palet çevrimi sayılarak gidilen mesafe
ölçülebilir niteliklidir; ancak bu yöntem sadece akıntısız sularda ve dalış adaptasyonu
yüksek dalıcılar tarafından kullanılmalıdır. Eğitim sırasında uzunluğu bilinen bir ip
kullanılarak sualtında belli mesafenin kaç palet darbesi ile alındığı bir kaç kez ölçülerek
ortalaması alınırsa o kişi için bir palet çevrimin alacağı ortalama mesafe hesaplanmış
olacaktır.