tacisaglar022 tacisaglar046 tacisaglar090 tacisaglar007 tacisaglar016

Florida Diving

Posted: September 17th, 2008 | Author: admin | Filed under: Videolar, Videos | Tags: , | No Comments »
Richard Field

Posted: November 18th, 2009 | Author: admin | Filed under: Galeriler, Galleries | Tags: , | No Comments »
Sudafed & Diving

Posted: September 17th, 2008 | Author: admin | Filed under: Health, Health & Diving | Tags: , , | No Comments »

Question :
Are you aware of any ramifications from the use of Sudafed (or any other decongestants) used in conjunction with diving? I am frequent sufferer of congested sinuses and they almost ruined my first dives. The squeezes nearly killed me.

Answer :
Sinus congestion to the extent that you describe suggests that you might have some correctable nasopharyngeal problem that could benefit from a visit to a good ENT doctor. (Nasal septal deviation, polyps, tumors, etc).
Sudafed can be a great help to the diver especially when taken in the sustained release tablet form so that there will be no ‘rebound congestion’.
Sudafed is ‘pseudoephedrine’ and increases the heart rate and metabolic rate. Because of this it should not be used in nitrox diving due to the increased risk of O2 toxicity and seizures underwater.
You can find detailed upto date information about diving and health, in the official website of scubadoc. (http://www.scuba-doc.com )
DALIŞTA MESAFE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

Posted: May 19th, 2016 | Author: admin | Filed under: Uncategorized | No Comments »

MESAFE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ: Sualtında gidilmek istenen rotanın
uygulanabilmesi için, doğrultu üzerinde gidilmek istenen mesafenin de ölçülmesi şarttır.
Aksi takdirde, doğru yön ama farklı noktalarda sonlandırılacak bir dalış için doğru
navigasyondan söz etmek imkansız olacaktır. Sualtında mesafe ölçümü, dalış ortamının
şartlarına ve eldeki malzemelere göre farklı teknikler kullanılarak yapılabilir. Sıklıkla
kullanılan mesafe ölçüm tekniklerinin, değişen ortam şartlarına bağlı olarak bir takım
avantaj ve dezavantajları oluşabilir.
a. Süre: Dalış ortamının akıntılı olmadığı, sabit hızla ilerlenebilen dalışlarda rotanın
belirli parçalarını belirlenmiş sürelerde geçebilme esasına dayanır. Örneğin belirli bir
süre bir yöne gidildikten sonra, aynı sürede eşit mesafenin tekrar gidilebilmesi gibi.
b. Hava Tüketimi: Rota üzerinde yapılan dalış planlamasında, eş parçalardan
oluşan rotanın her parçası için hava paylaştırılır. Hava tüketimi hesabı yapılırken,
güvenlik havası olan 50 bar’lık bölümün de unutulmaması gerekir. Bu tekniğin dikkat
edilecek noktalarında biri de dalış süresince aynı derinlikte kalınmasının veya derinlik
farkının dalış planlamasında hesaba katılmasının gerekliliğidir.
c. Palet Sayımı: Sabit hızda ve akıntısız suda belirli bir mesafeyi kat etmek için
gereken palet vuruş sayısı hesaplanarak gidilecek mesafe ölçülebilir. Bir palet çevrimi,
bir ayağın vuruşu ile alınan mesafedir. Böylece aynı ayağın aynı pozisyonuna gelinceye
kadar aldığı mesafeye bir palet çevrimi denir. Palet çevrimi sayılarak gidilen mesafe
ölçülebilir niteliklidir; ancak bu yöntem sadece akıntısız sularda ve dalış adaptasyonu
yüksek dalıcılar tarafından kullanılmalıdır. Eğitim sırasında uzunluğu bilinen bir ip
kullanılarak sualtında belli mesafenin kaç palet darbesi ile alındığı bir kaç kez ölçülerek
ortalaması alınırsa o kişi için bir palet çevrimin alacağı ortalama mesafe hesaplanmış
olacaktır.