tacisaglar005 tacisaglar048 tacisaglar014 tacisaglar003 tacisaglar046

Dalış Süresince Pusulanın Kullanımı

Posted: May 19th, 2016 | Author: admin | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Dalış Süresince Pusulanın Kullanımı
Sualtında kullanılacak pusulanın iğnesi, pusula hafifçe eğik tutulduğunda da
hareket edebilecek hassasiyette olmalıdır. Karadakine kıyasla zor da olsa, sualtında
pusulayı deniz yüzeyine paralel tutmaya özen göstermek gerekir. Eğer deniz yüzeyine
paralel tutulmayacak olursa, pusula iğnesi, pusulanın camına sürtünerek hareketsiz hale
gelebilir. Bu olay pusula kilitlenmesi olarak da bilinir ve navigasyon için yapılacak tüm
okuma ve dönüşlerin hatalı olacağı anlamına gelir.
Hareket doğrultusu referans çizgisi ile belirlenir. Referans çizgisi ile ölçüm
yapılırken, hareket doğrultusuna veya ölçmek istenen başka bir doğrultuya referans
çizgisi ile ya da pusula üzerine oynar kadrana yerleştirilmiş nişan almaya yarayan gez
ve arpacık ile nişan alınır. Bu sırada pusulanın size bakan yanındaki küçük pencereden
görünen veya yukarıdan bakıldığında referans çizgisinin size yakın ucuyla kesişen açı
değeri nişan aldığınız yönün açısı olur.
PUSULANIN TUTULUŞU: Pusula kullanımı sırasında referans çizgisi ile vücut
ekseninin çakışması gerekir. Bunun için, eğer pusulanız kola takılıyorsa, takılı olduğu
kolun parmakları ile diğer kolu dirseğinin üst kısmından tutmanız, bu sırada pusula
takılmayan kolu da gergin bir şekilde ileri uzatmanız gerekir. Eğer konsola takılan bir
pusula kullanılıyorsa, konsol iki elle tutulmalı ve dirsekler vücuda paralel şekilde
kilitlenmelidir.